Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne 20 daimi işçi alınacak

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne 20 daimi işçi alınacak


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Kütahya Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüğüklerinde istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 6 adet, Greyder Operatörü 3 adet, Ekskavatör Operatörü 8 adet, Dozer Operatörü 2 adet ve Traktör Operatörü 1 adet olmak üzere toplamda 20 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilmektedir.

Bu ilanlar 04 – 10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek olup. Kura yeri, tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Kura Yeri : Kütahya Yeni Spor Salonu Ziraat Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi No:3 Merkez 43030 Kütahya          

Kura Tarihi                 : 24.08.2020

Kura Saat Dilimi        : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

İlan olunur.

 

GENEL ŞARTLAR 1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2.18 yaşını tamamlamış olmak, 3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 6.Adayların açık iş ilanında belirtilen öğrenim durumuna ve özel şartlara haiz olmak, 7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olmak

 

DOZER OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR 1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Dozer Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak. 2."CE" Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (01/01/2016 tarihinden önce alınan "D" sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da başvuru yapabilecektir.) 3.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak 4.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. 5.İlan tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 6.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak. GREYDER OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR 1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Greyder Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak. 2."CE" Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (01/01/2016 tarihinden önce alınan "D" sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da başvuru yapabilecektir.) 3.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak 4.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. 5.İlan tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 6.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak. EKSKAVATÖR OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR 1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Ekskavatör Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak. 2."C" sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (01/01/2016 tarihinden önce alınan "C", "D" ve "E" sınıfı Sürücü Belgesine sahip adaylarda başvuru yapabilecektir.) 3.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak 4.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. 5.İlan tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 6.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak. İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR 1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Beko-Loder, KazıcıYükleyici, Kepçe veya Silindir Operatörlüğü sertifikalarından herhangi birine sahip olmak. 2."C" Sınfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (01/01/2016 tarihinden önce alınan "C", "D" ve "E" sınıfı Sürücü Belgesine sahip adaylarda başvuru yapabilecektir.) 3.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak 4.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. 5.İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 6.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak. TRAKTÖR OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR 1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık "F" Sınıfı veya "F" Sınıfını kapsayan Sürücü Belgesine sahip olmak. 2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak 3.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. 4.İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 5.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak.