İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni tedbir kararları

İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni tedbir kararları


Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 11/09/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK Başkanlığında toplanmıştır.

 

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.     
    
Bu Kapsamda; 

 

1) İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek / tamamlamak üzere yurt /pansiyon gibi yerlerin belirlenerek  tahsis edilmesine,

2) Yurt veya pansiyonların yönetiminin Valilik tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanmasına,

3) Tahsis edilecek yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçlarının AFAD tarafından karşılanmasına,

4) Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçlarının AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanmasına,
5) Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sayıda sağlık personelinin görevlendirilmesine, 

6) Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemesine,

7) Yurt veya pansiyonlarda güvenlik önlemlerinin 24 saat esasına göre kesintisiz olarak yeteri kadar güvenlik / kolluk personeli ile sağlanmasına, 

8) Hakkında evde /ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişilerin;
a) İzolasyon amaçlı tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilmesine ve izolasyon süresini burada tamamlatılmasının sağlanmasına, 
b) Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin Valilikçe karşılanmasına,

9) Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında;

a) İlgili İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız çerçevesinde gerekli idari işlemlerin yapılmasına ve TCK 195 nci maddesi uyarınca hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,
b) Ayrıca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasına, 

10) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satışının yapılmamasına, 

11) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodunun kontrol edilmesine, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binebilmesine, 
12) Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına, 

13) Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekilde denetlenmesine, 
14) Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara İlgili İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız çerçevesinde gerekli idari para cezasının uygulanmasına, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların 10 gün süre ile seferden men edilmesine,  

15) Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen yurt veya pansiyonlarda izlem süresince zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

16) Bulaş ve salgın yayılması yönünden risk oluşturan hayır vb. amaçlarla yapılan lokma dağıtımı gibi faaliyetler ile toplu yemek ve ikram şeklindeki bütün etkinliklerin yasaklanmasına, 
    
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.