Seyitömer höyüğü'nde kurtarma kazıları devam ediyor

Seyitömer höyüğü'nde kurtarma kazıları devam ediyor


Helenistik dönemden Erken Tunç Çağına kadar ele geçen bulgular göz önüne alındığında Mezopotamya, Orta Anadolu ile Ege Adaları ve Atina arasında önemli bir ticaret merkezi olduğu ortaya çıkarılan Seyitömer Höyüğü'nde kurtarma kazıları devam ediyor...

Kütahya il merkezinin 26. km kuzeybatısında yer alan Seyitömer Höyüğü 150x140 m. çapında 23.5 m. yüksekliğinde eski bir yerleşim yeri. Höyük mavi yeşil renkli marn adı verilen killi kayalık tabakanın üzerinde oturuyor ve bu tabakanın altında da Linyit kömürü tabakası bulunuyor.

Seyitömer Höyüğü’nün altında bulunan 12 milyon ton kömür rezervinin kullanılabilir duruma getirilmesi için 1989 yılında Eskişehir Müze Müdürlüğünce başlatılan kazı çalışmalarına 1990 yılında Afyon Müze Müdürlüğünce devam edildi. 1989-1995 yılları arasında yapılan çalışmalarda höyüğün ancak 1/10’luk kısmı kazıldı. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) arasında 5 yıllık bir protokol imzalanarak 2006 yılında Seyitömer Höyüğü kazılarına yeniden başlandı.

Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü tarafından kazı çalışmaları halen devam ediyor.

2006 yılından günümüze yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, höyüğün 5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu; Tunç (Orta ve Erken Tunç), Akhaemenid, Hellenistik, Roma, dönemlerinde yoğun olarak iskân edildiği saptandı.

I. Tabaka (Roma Dönemi).

II. Tabaka (Hellenistik Dönem: M.Ö. 334-30)

II-A: Geç Evre.

II-B: Erken Evre.

III. Tabaka (Akhaemenid Dönem: M.Ö. 500-334)

III-A: M.Ö. 4. yüzyıl (400-334)

III-B: M.Ö. 5. yüzyıl.

IV. Tabaka (Orta Tunç Çağ)

IV-A: Geç Evre: (M.Ö. 1750-1700)

IV-B: Orta Evre: (M.Ö. 1790-1750)

IV-C: Erke Evre: (M.Ö. 20. yüzyıl-19. yüzyıl)

V. Tabaka (Erken Tunç Çağ: M.Ö. 3000-2000)

V-A: Erken Tunç Çağ III