Şehir içi trafikte yeni uygulama başladı

Şehir içi trafikte yeni uygulama başladı


Şehir içi trafiğin rahatlatılması için İl Trafik Komisyon Kararı tarafından hazırlan ters yön uygulaması başladı.  Kütahya Belediyesinden yapılan açıklama doğrultusunda yapılan düzenlemeler ve İl Trafik Komisyonunun kararı doğrultusunda değişiklik yapılan cadde, sokak ve kesişme yolları şu şekilde belirlendi.  

İl Trafik Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda; Meydan Kavşağı istikametinden Dönenler kavşağı istikametine Osmanlı caddesinin Meydan Kavşağı ile Osmanlı caddesine bağlanan Karaa sokak arasının halen mevcut durumu ile iki yönlü olarak kullanılmasının devam etmesine, Karaa sokaktan Belediye İş Merkezi önü trafik ışıklarına kadar olan kısmın Karaa Sokak istikametinden dönenler kavşağı istikametine tek yön olarak düzenlenmesine Belediye İş Merkezi yeni trafik ışıkları ile Dönenler Kavşağı arası yolun halen mevcut durumu ile iki yönlü olarak kullanılmasına. Meydan Kavşağından Dönenler Kavşağına kadar yapılacak yeni düzenleme ile ilgili Trafik İşaret ve Levhaların yeni düzenlemeye göre uygulanmasına, kazalara sebebiyet vermemek ve trafik akışının düzenli sağlanması açısından yeni yapılacak uygulama ile ilgili gerekli düzenleme yapıldıktan sonra yeni uygulamaya geçilmesinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.