Özel İdare çalışanları için sosyal diyalog toplantısı

Özel İdare çalışanları için sosyal diyalog toplantısı


YOL-İŞ ve TÜHİS'in ortak olarak düzenlediği "İl Özel İdareleri ve Şirketlerinde Uygulanan Toplu İş Sözleşmelerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri ile Sosyal Diyalog Toplantısı" TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Genel Başkanı Ramazan AĞAR, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK, Genel Merkez Yöneticileri, Şube Başkanlarımız ve TÜHİS'e bağlı İl Özel İdare Genel Sekreterleri, Sendikamız Uzmanları, TÜHİS Uzmanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sendika yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. 

Kütahya'dan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve Yol-İş Şube Başkanı Ali Okçu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin katılım sağladığı toplantının açılışın konuşmalarını TÜHİS Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan AĞAR ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY gerçekleştirdi.

TÜHİS Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK konuşmasında ağırlıklı olarak 696 sayılı KHK ile İl Özel İdareleri e şirketlerine geçirilen işçilerin sorunları üzerinde durdu. Çiçek ; Özellikle bu işçilerin ücret konularında yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek Yüksek Hakem Kurulunun bağıtladığı en son Toplu İş Sözleşmesinin sona erdiği tarih olan 01 Temmuz 2020 tarihinden sonra düzeltilmesinin mümkün olabileceğini belirtti ve bu sorunların giderilmesi için YOL-İŞ Sendikası’nın İl Özel İdare Şirketlerinin işyerlerindeki işçiler adına Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisi talebinde bulunmasının önemine değindi. Görüntünün olası içeriği: 10 kişi, Murat Koyak dahil, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar ve takım elbise

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan AĞAR ise konuşmasında; 696 sayılı KHK’nın uygulanması ile ortaya çıkan sorunlar ile İl Özel İdarelerinin öne çıkan sorunları üzerinde durdu. Özellikle 696 sayılı KHK ile geçiş yapan taşeron işçilerin geçiş yaptıkları kurumda yaptıkları işin işkoluna uygun olarak ayrı, bağımsız işyerlerinin tescil edilmiş olmasının farklı uygulamalara ve birden çok sendikanın aynı işyerinde örgütlenmesine yol açması işyeri barışının bozulmasına neden olmuştur. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçişle açılan bağımsız işyerlerinin kapatılarak ilgili işyerinin asıl işkolundan işçilerin bildiriminin yapılması ile bu sorun ortadan kalkacak ve işyerlerinde ki tüm işçilere eşit uygulamaya kavuşacaktır."dedi. 

İl Özel İdarelerinin köylere yönelik hizmetlerinin aksamaması için içinde bulundukları sorunların üzerinde de duruldu. Yol-İş Genel Başkanı Ağar bu sorunların en önde geleninin personel yetersizliği olduğu belirterek bu sorunun giderilmesi için boş olan norm kadroların doldurulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ağar, Bu kadrolarda personel istihdam edilmesi yetkisinin İl Özel İdare Genel Sekreterlerinde olduğunu belirterek bu yetkinin kullanılarak boş kadroların doldurulması, personel ihtiyacını önemli ölçüde gidereceğinin altını çizdi. Bir başka sorununda İl Özel İdareleri Şirketlerinde çalışan işçilerin 6772 sayılı kanun gereği verilmesi gereken ilave ikramiyelerinin ödenmemesinin işçiler arasında yarattığı huzursuzluk olduğunu belirten Yol-İş Genel Başkanı en kısa bu haksızlığın giderilmesi gerektiğini ifade etti.Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, Murat Koyak dahil, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar ve takım elbise

Toplantıda tüm kesimler arasında sağlanan mutabakat doğrultusunda hazırlanan raporun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığına sunulmasına karar verildiği bildirildi.Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, Murat Koyak dahil, ayakta duran insanlar ve takım elbise

Kütahya İl Özel İdaresi çalışanlarını temsilen toplantıda yer alan Yol-İş Şube Başkanı Ali Okçu, Kütahya'da sendika ile Özel İdare yönetimi arasında çözüm odaklı diyaloğun en üst seviyede olduğunu ifade etti. Başkan Okçu; "çalışanlarımızın sorunlarının çözümü konusunda gösterdikleri hassasiyet nedeniyle başta İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Genel Sekreterimiz Murat Koyak olmak üzere tüm özel idare yöneticilerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.