Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun kararları açıklandı

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun kararları açıklandı


İçişleri Bakanlığımızın 07/08/2020 tarihli “Orman Yangınları Hakkındaki Genelgesi” ile Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” 30/07/2021 tarihinde Sayın Valimiz Ali ÇELİK Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

1- Ormanlık alanlardan Tarım ve Orman Bakanlığının taşra kuruluşlarınca belirlenmiş olan, mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarından ilimiz merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Kütahya Şehir Ormanı, Porsuk Mesire Yeri, Enne Tabiat Parkı ve Çamlıca Tabiat Parkı olarak belirlenmiştir. Bu yerlerde 30.09.2021 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılması saat 20.00’dan sonra yasaktır.
 
2-  1. Maddede belirtilen Kütahya Şehir Ormanı, Porsuk Mesire Yeri, Enne Tabiat Parkı ve Çamlıca Tabiat Parkı dışında Orman Kanununun 76’ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, mangal/semaver/ateş yakılması yasaklanmıştır.
 
3-     Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılması kesinlikle yasaktır.
 
4-     Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasaktır.
 
5-    Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik mesire alanlarının ve tabiat parklarının dışında yer alan ormanlık bölgelerde ateş (odun/kömür ateşi, tüplü mangal, elektrikli ocak/mangal vb.) yakılmaksızın yürüyüş, koşu, gezinti vb. faaliyetlerde bulunulabilecektir. Belirtilen faaliyetler hariç her türlü faaliyet yasaklanmıştır.  
 
6-     Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı ve broşür Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce, tabiat parklarının ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bastırılarak dağıtılacak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilboardlarda konuya ilişkin görseller paylaşılacak, Kütahya Belediye Başkanlığınca ve köylerde Muhtarlıklarca anonslar yapılmak suretiyle vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığı arttırılacaktır.
 
7-    Genel Kolluk Kuvvetleri ile Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere Zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyelerle genelgede belirtilen hususlar kontrol edilecek ve gerekli uyarılar vatandaşlara yapılacaktır.
 
8-    6831 sayılı Orman Kanunun 76. Maddesinde “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak” fiili sayılmakta ve aynı kanunun 110. Maddesi bu hükme aykırı hareket edenler hakkında “1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunacağını” belirtilmektedir. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
 
İş bu 8 (SEKİZ) maddeden oluşan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı Kütahya İli Merkez ilçe dahilindeki ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Muhtarlıklara ve Sivil Toplum Kuruluşlarına gönderilmek üzere tanzim ve imza altına alınmıştır.