Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararları Açıklandı

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararları Açıklandı


Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ilimizde milli servetimiz olan ormanlarımızı yangınlara karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Madde 1 : Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız ve bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı, ot, dal vb.) yakılması yasaklanmıştır. Kütahya ili mülki hudutları dahilinde 2021 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi Hizmetlerinin Yürütülmesi ile İlgili Valilik Tebliği gereğince 2872 sayılı kanun Ek 1 maddesine göre kontrollü anız dahil kesinlikle anız yakılmasına izin verilmeyecektir.
Anız yakanlara aynı kanunun 20. maddesi gereği idari para cezası uygulanacaktır. Kamu kurumları Tebliğde ve Kanunda belirtildiği şekilde sorumlu oldukları hususları herhangi bir aksaklığa mahal vermeden yerine getireceklerdir.
Madde 2: İlimiz ve tüm ilçeleri coğrafi konumu gereği ormanlara yakın ve iç içe olması nedeniyle istisnasız tüm düğün, kutlama vb. organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasaklanmıştır.
Madde 3: Ayrıca sıcak havanın etkisini artıracağı, buna dayalı orman yangını risklerinin artabileceği değerlendirilerek 3-4-5-6 Ağustos günlerinde orman yangınları ile mücadeleye iş makinesi ve ekipmanları, yangın söndürme araçları ve su tankeri vb. araçlar ile destek verecek olan (İl Özel İdaresi, Belediyeler, DSİ, KGM, Eti Bor İşletmeleri, GLİ) kurumlara ait sözü edilen iş makineleri ve ekipmanları ile su tankerleri orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi amacıyla her an hareket etmeye hazır hale getirilecek, bunun için gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlar tarafından alınacaktır.