Okullar yüzyüze eğitime hazırlanıyor

Okullar yüzyüze eğitime hazırlanıyor


İl Millî Eğitim Müdürü Hasan BAŞYİĞİT, önümüzdeki hafta ilkokul 1 sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacak olmasından dolayı ilkokul müdürleri ile Zoom üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Şube Müdürleri Hüseyin Hakan DURUM, Zeki ATİK ve Mustafa Ağca OKUR da bulundu.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan BAŞYİĞİT, yüz yüze eğitimle ilgili Bakanlığımız tarafından alınan tedbirler konusunda okul müdürlerine bilgi verdi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere göre; 21 Eylül tarihi itibariyle yüz yüze eğitim öğretime okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencileri ile başlanacak. İlkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreç yeniden değerlendirilecek. Veliler isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilecekler. Bu durumda öğrenci, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacak. 

Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve öğrencilerin okulda kalış süreleri kısaltılacak. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecek. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecek. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacak.