Okul Müdürlerine Ağız ve Diş Sağlığı Farkındalık Eğitimi

Okul Müdürlerine Ağız ve Diş Sağlığı Farkındalık Eğitimi


Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık rastlanan sağlık sorunu olan ağız ve diş sağlığı hastalıkları, 2016 yılı TÜİK verilerine göre 0-6 yaş gurubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında, 7-14 yaş gurubunda ise %23.4 ile ilk sırada yer almaktadır. Toplumda görülme sıklığının yüksekliği, genel sağlığa olan etkileri gibi nedenlerden dolayı bahse konu hastalıklar önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmekte, mücadelede tedaviden çok koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması gerektiği tüm dünyada kabul görmektedir.  Bu noktadan hareketle Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Koruyucu Ağız Ve Diş Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonunun tavsiyeleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğünce çeşitli çalışmalar yürütülüyor.  Bu etkinlikler kapsamında okul müdür ve müdür yardımcılarına yönelik "Ağız ve Diş Sağlığı Farkındalık Eğitimi" düzenlendi. Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde Dt. Suna Kurt katılımcılara ağız ve diş sağlığı ile genel sağlık ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu, koruyucu hekimlik kapsamında okullarda uygulanan flor vernik hakkında bilgiler verdi.