KÜTAHYA'NIN 2020 YILI AİLE İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

KÜTAHYA'NIN 2020 YILI AİLE İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI


Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Kütahya'da 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü görüldü.

Yıllara göre ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2008-2020

ADNKS sonuçlarına göre, Kütahya'da toplam 189 bin 584 hane halkı var ve bunun ; 39.316'sı yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalkından, 119 bin 174'ü yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalkından, 27 bin 100'ü  geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkından, 3 bin 994'ü de aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren; diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkından oluşuyor. 

Toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı %8,0 oldu. Kütahya'da 309 bin 839 olan toplam evli kişi sayısının 24 bin 743'ünü akraba evliliği yapmış olanlar oluşturuyor. 

Akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en düşük olduğu il %0,5 ile Kütahya oldu.