Kütahya'da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Etkinlikleri

Kütahya'da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Etkinlikleri


Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nce 2020 Yılı Şubat Ayında ; birey, aile ve toplum sosyolojisine dönük yapılan çalışmalar yayımlandı. 

Buna göre ; Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Çocukların Dijital Risklerden Korunması” faaliyeti kapsamında Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere eğitim verilmeye başlandı. Bilişim teknolojilerindeki gelişim ve değişimin, günlük yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelmesi çocuklarımız için fırsatlar kadar tehditleri de beraberinde getirmiştir. Bu yüzden verilen eğitimlerde 0-6 yaş grubu çocuklarımızın bilişim teknolojileriyle uygun şekilde tanıştırılması ve risklerinden korunması amaçlanmaktadır.

Okul Destek Projesi (ODES) Kapsamında 62 aile ile görüşme ve 8 okul ziyaretinde 2 çocukla görüşme yapıldı.

Aile Eğitim Programları (AEP) kapsamında, Şubat Ayı içerisinde yapılan 10 eğitim verildi. Verilen eğitimlerde 567 kişiye ulaşıldı. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında 1 eğitimle 58 kişiye ve “Mahremiyet Eğitimi” kapsamında 1 eğitimle 63 kişiye ulaşıldı.

Şubat Ayı içerisinde 18 Şehit yakını/ gazi ve gazi yakını ziyaret edildi.