KÜTAHYA’DA KÖY OKULLARI 15 ŞUBAT’TA YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIR

KÜTAHYA’DA KÖY OKULLARI 15 ŞUBAT’TA  YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIR


 

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ; Salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okullar, 15 Şubat’ta başlayacak yüz yüze eğitime hazırlandı. “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"uyarınca, okullarda tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. İl müdürlükleri koordinasyonunda açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı. 

15 Şubat Pazartesi itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Buna göre, Kütahya genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki tüm birleştirilmiş sınıflar ile ilimiz genelindeki tüm anaokullarında yüz yüze eğitime başlanacak. 1 Marttan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak.

Yüz yüze eğitime geçiş hazırlıkları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"na göre, okullardaki tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirdi. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin koordinasyonunda yüz yüze eğitime başlayacak okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan ve sabun gibi temizlik malzemeleri gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde, ilimiz genelinde okulların yüzde 97,22’si (Toplam 467 okuldan 454 başvuru) hazırlıklarını tamamlayarak belgelendirme başvurusu yaptı. Ağustos 2020'den bu yana yapılan incelemeler sonucunda okulların büyük bölümü "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandı.
Okulların belgeyi edinebilmesi için "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi,
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nda belirtilen esaslar çerçevesinde sınıf, yemekhane ve
benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite
düzenlemeleri gerçekleştirildi. Öğrenci ve çalışanların, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenen kişi
sayısını geçmeyecek ve aynı yerde oturmalarını sağlayacak planlar oluşturuldu.
Okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen
kurallar ve gerekli uyarılar yazılı ve görsel olarak paylaşıldı.
Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri
koruyucuları kullanmaları için önlem alındı. Okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi
atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi.
Sınıflarda yüksek sesle etkinlik yapılmaması için düzenlemeler yapıldı.
Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler
yapıldı. Alanların taşıdıkları hijyen riskine göre temizlik ve dezenfekte işlemleri uygun sıklıkta
gerçekleştirilip kayıtlar tutulmaktadır.
Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri
içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı.
Okullara ziyaretçi kabul edilmemesi başta olmak üzere veliler ve diğer ilgili taraflarca
uyulması gereken konular, okulların web siteleri ve diğer iletişim araçları ile duyuruldu. İlgili
tarafların uyması gereken kurallara ilişkin taahhütler alındı.