Kütahya Valiliği'nden Tunçbilek Termik Santrali açıklaması

Kütahya Valiliği'nden Tunçbilek Termik Santrali açıklaması


Tunçbilek Termik Santralinin baca filtresi olmadan tekrar üretime başladığı, bu işlemi geceleri yaptığı gündüz saatlerinde ise çalışmaların durdurulduğu ve bölgede tekrar yoğun hava kirliliğinin oluştuğu şeklinde basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

 

Bilindiği üzere, 31 Aralık 2019 tarihine kadar verilen süre içerisinde “Çevre Mevzuatı”na uyum yönündeki yatırımları tamamlayamadıklarından dolayı Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde faaliyet gösteren Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş Seyitömer Termik Santrali ile Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren Çelikler Tunçbilek Termik Santralinde 1 Ocak 2020’de üretim durdurulmuştu.

İşletme faaliyetinin durdurulmasının ardından geçen yaklaşık 6 aylık süre içerisinde firma; santrallerin her bir bacasında kül tutucu olarak mevcut bulunan elektrostatik filtrelerinin bakım ve revizyonlarını tamamlamış, baca gazındaki kükürttün indirgenmesi için “Dry Sorbent Injection” baca gazı arıtma sisteminin kurulumunu gerçekleştirmiştir. 

Her yakma tesisinin atık gazların ve toz konsantrasyonlarının emisyon sınır değerleri içerisinde yer alıp almadığının kontrolü için sürekli emisyon ölçüm cihazları kurulumu tamamlanarak Bakanlığımız Sürekli Emisyon İzleme Sistemine entegre işleri yapılmıştır. 

Firmanın yapmış olduğu bu revizyonlar neticesinde Bakanlığımızca 04.06.2020 tarihinde Geçici Faaliyet Belgesi verilerek, çevre izni alabilmeleri için bir yıl süre ile izlemek şartı ile faaliyetlerine başlanılmasına izin verilmiştir.

Tunçbilek Termik Santralinin çalışma prensibi olarak yakma sistemlerinin yeniden devreye alınması sırasında veya arıza sonrası yeniden devreye alınması durumlarında;  ilk yakıt olarak öncelikle motorin kullanılmakta yeterli ısıya ulaşması ile fuel-oil takviyesi yapılmakta ve kazanların son nihai yakma ısısına ulaşmasını müteakip kömür beslemesi yapılarak sistem kararlı hale gelmektedir. 

Elektrostatik filtreler, kömürün yanmasını müteakip devreye girerek uçucu kül ve tozu tutmaktadır. Haberde geçen durumun kazanlar ısınana kadar fuel-oil ve motorin destekli yakıcı kullanılmasından dolayı bacalardan yer yer siyah duman çıkmasından kaynaklı olduğu görülmüştür. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.