Kütahya Valiliği'nden Porsuk Çayı açıklaması

Kütahya Valiliği'nden Porsuk Çayı açıklaması


Kütahya Valiliği tarafından Porsuk Çayı’nın Kirletildiği İddiasına İlişkin Basın Açıklaması yapıldı. Açıklama şöyle ; 

13.02.2020 tarihinde ulusal, yerel ve sosyal medyada yer alan haberde, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mesut Sadık Yurtman tarafından yapılan basın açıklamasında; Kütahya’da bazı  fabrikaların arıtma yapmadığı veya arıtma tesislerini zaman zaman çalıştırmadan atıksu deşarjı yaparak Porsuk Çayı’nı kirlettiğine dair iddialar yer almaktadır.

Kütahya’da Porsuk Çayı’na atıksu deşarjı bulunan ve bahse konu haberde yer alan fabrika ve işletmelerle birlikte Kütahya Belediye Başkanlığı, 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinin tamamında Atıksu Arıtma Tesisleri bulunmaktadır. 

Ayrıca Yeni Bosna Mahallesinde bulunan süt fabrikasının üretime dayalı endüstriyel atık suyu bulunmamakta olup, soğutma sularının deşarj edilmesine yönelik “Çevre İzni” mevcuttur. 

Tarafımızdan atık su arıtma tesislerine, çevre izni kapsamında rutin denetimlerle birlikte ani denetimlerde yapılarak atık sularından numuneler alınıp Bakanlığımızca akredite olmuş laboratuvarlarda analizleri yaptırılmaktadır. 

Bu doğrultuda Porsuk Çayı’na atıksu deşarjı bulunan tesislerin analiz sonuçlarında bir olumsuz durum olması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çevre mevzuatı kapsamında gerekli idari işlemler yapılmaktadır. 

2019 yılında ve 2020 yılı içerisinde bugüne kadar söz konusu firmaların atık sularından kaynaklı olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.

Söz konusu habere istinaden 13.02.2019 tarihinde de haberde ve basın açıklamasında bahsi geçen mahalle, sanayi tesisleri, ilgili süt fabrikası ve Halıcılar ve Kimyacılar Sitesine yerinde denetim yapılmış, yapılan denetimde çevre mevzuatı kapsamında olumsuz bir durum tespit edilmemiş olup Felent Çayı’nda ve Porsuk Çayı’nda kirlenmeye sebebiyet veren kontrolsüz atık su deşarjına rastlanılmamıştır. 

20.03.2013 tarihinde yürürlüğe giren, Porsuk Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri gereğince ilgili kurum ve kuruluşlarımız görevlerini titizlikle yerine getirmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.