KÜTAHYA SUSAM ÜRETİMİNDE 16.SIRADA

KÜTAHYA SUSAM ÜRETİMİNDE 16.SIRADA


Türkiye’de bitkisel üretime ait tarımsal alan, üretim miktarı, ağaç sayıları, verim bilgileri ile gübre, tarımsal ilaç, organik tarım, tarımsal alet ve makine sayılarına ilişkin istatistikler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)’nın il ve ilçe müdürlüklerinden, TÜİK tarafından derlenmektedir. Derlenen verilerden biri de bitkisel üretim kapsamındaki susamdır.
TÜİK tarafından yayınlanan 2018 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde 259 858 dekarlık alanda ekilen susamın 259 810 dekarlık alanı hasat edilmiştir. 2018 yılında susam üretimi bir önceki yıla göre % 5,3’lük bir azalış göstererek 17 437 ton olmuştur. 2018 yılı geçici verilerine göre susam üretim miktarı en yüksek 5 il sırasıyla, Manisa (3 443 ton), Antalya (3 426 ton), Muğla (3 115 ton), Uşak (2 410 ton) ve Adana (1 721 ton)’dır. Ülkemizde sadece 26 ilde susam üretimi mevcut olup en az susam üretimi yapılan 5 il sırasıyla Burdur (2 ton), Isparta (6 ton), Diyarbakır (8 ton) ve Edirne ve Bursa (12 ton)
şeklindedir.
2018 yılında Ege Bölgesi’nde susam üretim miktarı bir önceki yıla göre % 8,1 azalarak 9 695 ton olmuştur. Ege Bölgesi, Türkiye toplam susam üretiminin % 55,6’sını karşılamaktadır.
2018 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla susam üretimine sahip il 3 443 tonluk üretimle Manisa ili olurken en az susam üretimine sahip olan il ise 17 tonla İzmir ilidir.
Kütahya ili, 38 tonluk üretimle Ege Bölgesi illeri arasında en fazla üretim yapan 7.il konumundadır.
2018 yılı geçici verilerine göre, Kütahya ilindeki susam üretimi, bir önceki yıla göre %9,5 azalarak 38 ton olarak gerçekleşmiş olup Kütahya ili, bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin %0,2’sini karşılamaktadır. Kütahya ili, en fazla susam üretimi yapan 16. il konumundadır.
2018 yılı geçici verilerine göre Kütahya ilinde susam üretiminin ilçelerde dağılımı Simav (19 ton), Gediz (8 ton), Şaphane (5 ton), Pazarlar (4 ton) ve Tavşanlı (2 ton) olarak gerçekleşmiştir. Diğer ilçelerde susam üretilmemektedir. Kütahya ilinde, susam üretiminde en fazla verim 100 kg/da ile Şaphane ilçesinde, en az verim ise 50 kg/da ile Tavşanlı ilçelerindedir.