Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni kararlar alındı

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni kararlar alındı


Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 30/10/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK Başkanlığında toplanmıştır.

 

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. 
     
1) 16.10.2020 tarih ve 2020/66 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 1. Maddesinde “Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için evlerde, kapalı mekan içerisinde ikiden fazla kişiyle yapılan misafirlik, günler/gezekler, akraba ziyaretleri, doğum günü partileri ve gelin çıkarma gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin 16.10.2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yasaklanmasına” denilmiştir.


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ülkemizde de Covid-19 vakaları devam etmekte, özellikle önümüzdeki aylarında damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış göstermesi beklenmektedir. Bu kapsamda 16.10.2020 tarih ve 2020/66 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 1. Maddesinde geçen yasaklamanın 31.12.2020 tarihi saat 24.00’e kadar uzatılmasına, 


2) 05.08.2020 Tarih ve 2020/51 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile;


“Yeni normalleşme sürecinde işyerlerindeki tedbirlere uygunluğun belirli aralıklarla denetlenmesine, denetlenen işletmelerde;


Birinci kez kuralların ihlali tespiti halinde işletmelerin işyerinde alınması gereken tedbirlere yönelik uyarılmasına,
İkinci kez kuralların ihlalinin tespiti halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,
Üçüncü kez kuralların ihlalinin tespiti halinde faaliyetlerinin 1 (bir) gün geçici süreyle durdurulmasına,
Dördüncü kez kuralların ihlalinin tespiti halinde ve sonrasında tespit edilen her kural ihlali tekerrüründe faaliyetlerinin 3 (ü) gün geçici süreyle durdurulmasına denilmiştir.”


Bu kapsamda verilecek idari para cezalarının 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 2020 yılı için alt limit olan 789,00 TL tabanından hesaplanmaya başlanmasına, kademeli olarak;


- Maske,
- Mesafe,
- Dezenfektan,
- Genel Temizlik Kurallarını İhlal

 

Kıstaslarına aykırılık olmak üzere 500,00’er TL artırılmak suretiyle;

 

- 1. Kademe 1.289,00 TL
- 2. Kademe 1.789,00 TL
- 3. Kademe 2.289,00 TL 
- 4. Kademe 2.789,00 TL 

olarak uygulanmasına, 


Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

     Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.