İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Yeni Kararlar

İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Yeni Kararlar


Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 26/02/2021 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK başkanlığında toplanmıştır.


İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmekte ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirlenerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.  


Bu kapsamda;
1) 18.11.2020 tarih ve 2020/75 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırılmış, 31.12.2020 tarih ve 2020/87 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile bu süre 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine,   


2) 18.11.2020 tarih ve 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Çay ocakları ve çay evlerinin sadece işyerlerine servis hizmet verebileceğine, müşterilerine tabure, masa, sandalye vs. de oturacak şekilde hizmet vermemesine dair karar alınmıştı.  

Gelinen aşamada salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler tekrar değerlendirildiğinde;


Başta Ulu Camii civarı olmak üzere çay ocakları ve çay evlerinde Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda belirlenen kurallara ve uyulması gereken tedbirlere uyulmadığının tutanak ile tespiti halinde söz konusu işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulmasına, 


3) 01.12.2020 tarih ve 2020/80 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı belirtilmişti. 
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın yapılandırılan borçlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günüdür. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşlarımızdan gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verilmiş olup yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceklerdir. 


Ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşlarımızın kanunun getirmiş olduğu imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde;


a) Yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımızın yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek,


b) Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek,
kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 


Alınan kararlara uymayan vatandaşlara / iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.