İl Hıfzıssıhha Kurul'unda yeni kararlar alındı

İl Hıfzıssıhha Kurul'unda yeni kararlar alındı


Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 20/10/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK Başkanlığında toplanmıştır.

 

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. 
     
Bu kapsamda;  
1) İlimizde İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, Sağlık Bakanlığı Genelgeleri ve Covid-19 Rehberleri doğrultusunda denetimler devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan denetimlerde Merkez Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Bulvarı No:62/A adresinde faaliyet gösteren Kütahya Bisiklet Sevenler Derneği adlı işletmenin hizmet amacı dışında, toplum sağlığı için tehlike arz eden ve Covid-19 kapsamında bulaş riski oluşturan faaliyetlerinin olduğu tespit edildiğinden bahse konu işletmenin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 261. Maddesi uyarınca 15 gün süre ile kapatılmasına, 

 

2) 07/05/2020 tarih ve 2020-25 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Karanının 8. Maddesinin b) bendinde “İşyerlerinde istihdam edilen işyeri hekimlerinin sorumlu oldukları işyerlerini Covid-19 tedbirlerine uygunluk konusunda değerlendirerek oluşturdukları raporları her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılmalarına” denilmektedir. 

 

Haftalık olarak iş yeri hekimlerince yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşturulan raporların; istendiğinde denetim ekiplerine gösterilmek üzere işyerlerince arşivlenmesine,


Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.