İl Hıfzıssıhha Kurul'undan Uluköy Yaylası kararları

İl Hıfzıssıhha Kurul'undan Uluköy Yaylası kararları


Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 08/06/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Dr. Ömer TORAMAN Başkanlığında toplanmıştır.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekânlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Bu Kapsamda;

  1. Uluköy yaylasında Coronavirüs (Covid-19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle; yayla yerleşkesine giriş çıkışların ikinci bir emre kadar kontrol altına alınmasına,
  2. Yayla yerleşkesine ziyaret, piknik vb. nedenlerle yapılacak ziyaretlerin engellenmesine, günübirlik ve kısa süreli giriş çıkışlara izin verilmemesine,
  3. Yayla yerleşkesine hayvan otlatmak için uzun süreli ikamet edecek vatandaşların girişlerine izin verilmesine, halihazırda yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin yerleşke dışına çıkışlarına müsaade edilmemesine,
  4. Hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesine girenlerin ayrı çadır kurmalarına, mevcut çadırlarda kalanların yanına yerleşmelerine müsaade edilmemesine,
  5. Hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin civardaki otlaklarda hayvan otlatılmasına izin verilmesine,
  6. Hayvan, süt, peynir alım satımı ve yerleşkede ikamet edenlerin sebze, bakliyat vb. market ihtiyaçları gibi ticari faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri kontrolünde belirlenen bir alanda kontrollü bir şekilde Covid-19 kapsamında tedbirler (maske, sosyal mesafe vs.) alınarak müsaade edilmesine,
  7. Zorunlu olarak yayla yerleşkesine girmek durumunda kalan vefa ekipleri,  sağlık ekipleri, ve veteriner hekimlerin giriş çıkışına müsaade edilmesine,
  8. 01.06.2020 tarih ve 2020/34 sayılı Hıfzısıhha Kurulu Kararı 4. Maddesinde 19.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Hıfzısıhha Kurulu Kararı 2. Maddesi ile ilgili düzenlemenin iptaline,

İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurtdışından gelenler ile her ne suretle olursa olsun temas nedeniyle coronavirüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kolluk Kuvvetlerince, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünde yazılı tebligat yapılması uygulamasının devamına,

  1. Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifeti ile denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.