İl Hıfzıssıhha Kurulu'dan Koronavirüs kararları

İl Hıfzıssıhha Kurulu'dan Koronavirüs kararları


Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 29/11/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK başkanlığında toplanmıştır.

            İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmekte ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirlenerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda;

            A) Konaklama Tesislerindeki Restoranlar ile İlgili Olarak;

 18.11.2020 tarih ve 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme/içme yerlerinin 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel/al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği; restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebileceği kararı alınmıştır.

Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğu görülmektedir. Bu doğrultuda;

1) 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine,

2) Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine,

3) Bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına,

4) Kimlik Bildirme Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.” hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine,

5) Kimlik Bildirme Kanunun çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,

6) Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine,

B) Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi ile İlgili Olarak;

02.10.2020 tarih ve 2020/63 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesine karar verilmiştir.

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da hızlı bir artış yaşanmakta ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmektedir.

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bakanlığımızca da 24.11.2020 tarihli Onay ile derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir.

Bu bağlamda;

Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2020 tarihine kadar ertelenmesine;

C) Ganyan ve İddia Bayileriyle İlgili Olarak;

1) Müşterilerin bayilik içine içeri girmeden kapıya monte edilen ve vezne/gişe tarzında penceresi olan separatör ile bahisleri bayi dışında alamadığı durumlarda; görevli ile bayiye gelen kişilerin direkt temas kurmalarının önlenebilmesi ve damlacık yoluyla bulaşın engellenmesi amacıyla aralarında şeffaf bir bariyer bulunmasına,

2) Bayi önünde bekleyenlerin sosyal mesafe kurallarına uymalarına ve maske takmalarının sağlanmasına,

3) Bayi önünde kalabalık oluşmasının engellenmesine,

D) Okulların tatil olması sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda, İş-kur tarafından istihdam edilen personellerin (toplum yararına çalışma programı kapsamındaki) Covid-19 pandemi ile mücadele kapsamında Valiliğimizce belirlenecek işlerde/birimlerde görevlendirilmesine,

            Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.