HEMŞİRE ADAYLARINDAN ÇİNİGAR ANAOKULUNDA EĞİTİM

HEMŞİRE ADAYLARINDAN ÇİNİGAR ANAOKULUNDA EĞİTİM


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı (AD) dersi uygulaması kapsamında, çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu, kanama, kırık, çıkık ve burkulmalar, ateş ve temel yaşam desteği konusunda eğitim düzenlendi.
Eğitim, Dr. Öğr. Üyesi Emine Güdek Seferoğlu ve bölüm öğrencileri tarafından Çinigar Anaokulu öğretmenleri ve velilerine verildi.