CHP’DEN HEKİMLER İÇİN KANUN TEKLİFİ

CHP’DEN HEKİMLER İÇİN KANUN TEKLİFİ


CHP Kütahya Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap, Meclis gündemindeki yargı paketiyle avukatlara tanınan yeşil pasaport hakkının hekimlere de tanınması için TBMM Başkanlığına Kanun teklifi verdi.  

Kasap, Meclis Başkanlığına verdiği Kanun teklifiyle, özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde görev yapan meslekte 15 yılını doldurmuş tabip odasına kayıtlı hekimlerin yeşil pasaport hakkından yararlanması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

“Bilindiği gibi hekimlik, ihtiyacı olana sağlık hizmeti sunma yükümlülüğüdür. Bu nedenle kamu ya da özel alan sınırlamasına tabi değildir. Sağlık hizmeti yaşamsal ve ertelenemez bir hizmet olmasından dolayı her durumda kamusal bir nitelik taşır. Hekimlerin yasalar ve etik ilkeler karşısındaki görev ve sorumlulukları tartışmasızdır ki; bu bazen özel hastanedeki ya da muayenehanedeki bir hekimin Cumhuriyet Savcısı tarafından otopsi işleminde görevlendirilmesi şeklinde bazen de uçak vb. yaşamın sürdüğü her yer ve her anda acil sağlık ihtiyacına müdahalesinde öngörülür. Bütün bunların yanı sıra, hekimlerin uluslararası mesleki bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilmesinin kolaylaştırılmasının ülkemizdeki sağlık hizmetinin niteliğinin yükseltilmesine sağlayacağı katkı açıktır. TBMM Başkanlığına vermiş olduğum Kanun teklifi ile hekimlerimizin uluslararası dolaşımının desteklenmesi ve özellikle meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımlarının kolaylaştırılması amacıyla yeşil pasaport hakkından yararlanması üyesi bulunduğum meslek grubuna verilecek önemli bir hak olacaktır.”