2020 yılında 3 bin 649 daireye yapı ruhsatı verildi

2020 yılında 3 bin 649 daireye yapı ruhsatı verildi


Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) Manisa Bölge Müdürlüğü^nden verilen bilgiye göre ; Kütahya il genelinde 2020 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 649 oldu. 

TÜİK verilerine göre Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı %69,4, yüzölçümü %48,7, değeri %71,1, daire sayısı %68,5 arttı.

Yapı ruhsatına göre yüzölçümü ve daire sayısı, Ocak-Aralık 2002-2020


Yapı ruhsatı, Ocak-Aralık 2018-2020


Toplam yüzölçümün %56,9'u konut alanı olarak gerçekleşti

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 111,0 milyon m² iken; bunun 63,2 milyon m²'si konut, 26,2 milyon m²'si konut dışı ve 21,6 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatına göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, Ocak-Aralık 2018-2020


Kullanma amacına göre en yüksek pay %72,5 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu


Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında kullanma amacına göre en yüksek paya 80,5 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,9 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı ruhsatı kullanma amaçları yüzölçümüne göre paylar, Ocak-Aralık 2020Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %18,9 azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı %17,4, yüzölçümü %18,9, değeri %7,8, daire sayısı %19,0 azaldı.

Yapı kullanma izin belgesine göre yüzölçümü ve daire sayısı, Ocak-Aralık 2002-2020


Yapı kullanma izin belgesi, Ocak-Aralık 2018-2020


Toplam yüzölçümün %56,9'u konut alanı olarak gerçekleşti


Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 122,0 milyon m² iken; bunun 69,4 milyon m²'si konut, 25,9 milyon m²'si konut dışı ve 26,6 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesine göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, Ocak-Aralık 2018-2020


Kullanma amacına göre en yüksek pay %77,2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılında kullanma amacına göre en yüksek paya 94,2 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,7 milyon m² ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı kullanma izin belgesi kullanma amacına göre yüzölçümü payları, Ocak-Aralık 2020