Yerli ve milli diş protez üretiminde Kütahya merkez olacak

Yerli ve milli diş protez üretiminde Kütahya merkez olacak


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜ-İLTEM) tarafından hazırlanan ’3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi’ başlıklı proje Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından desteklenmeye layık bulundu.

DPÜ-İLTEM’in uygulama sorumlusu ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin de ortak olduğu '3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi' başlıklı proje Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından değerlendirilerek 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 6. Dönem kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında diş hekimliğinde katmanlı üretim teknolojisi kullanımı ile üretilecek metal destekli porselen sistemlerin alt yapıları için Kütahya’nın bir dijital tasarım / üretim merkezi haline getirilmesi ve dental piyasada egemen olan ithal materyaller yerine yerli ve milli diş protez üretimi konusunda bir fizibilite çalışmasının yapılması amaçlanıyor.

Böylece iş akış süresinin azaltılması, atık materyallerin elimine edilmesi, bireysel farklılıklara bağlı hataların en aza indirilmesi sağlanarak standart alt yapıların oluşturulması ile ideale yakın restorasyonların hastalara teslim edilebilmesi sağlanacak. Ayrıca bu üretim teknolojisinin kullanımı teknik elemanların niteliklerinin geliştirilmesi, donanımlarının dijitalleştirilmesi, biyolojik enfekte çevre ile etkileşimlerinin minimalize edilerek bulaş riski ve meslek hastalıklarının azaltılmasını da katkı sunacak.

DPÜ-İLTEM tarafından yapılan açıklamada proje kapsamında mühendislik ve diş hekimliği alanındaki akademisyenlerin bir araya geleceği ve iki gün sürecek bir çalıştay da düzenleneceği duyruldu.