Orman Köylüsüne Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi

Orman Köylüsüne Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi


T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Orman İşçiliği ile Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği ayrı ayrı olmak üzere, 18.11.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde getirilen Mesleki Yeterlilik Belge alma zorunluluğu çerçevesinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Simav Orman İşletme Müdürlüğünde Mesleki Yeterlilik Belge dağıtım töreni düzenlendi.
 
Simav’a bağlı Yemişli ve Maden köylerinde 2019 yılında  Mesleki Yeterlilik Kurumunca Sınav ve Belgelendirme yetkisi verilen kuruluşlardan biri olan Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliğince  yapılan Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavında başarılı olan 55 kişiye belge ve kimlikleri düzenlenen tören ile takdim edildi.
 
Törende orman Köylüsünün ormanda iş yapabilmesi için bu belgenin mutlaka alınması gerektiği, belgesini almayan orman köylüsünün ileriki dönemlerde orman işlerinde çalıştırılmayacağı, daha bilinçli ve güvenli iş ortamının yaratılması için uygulamanın gerekli olduğu ve belge için sınav açmaya ve belge vermeye yetkili kuruluşlardan biri olan Or-Koop'un sınavları başarılı şekilde gerçekleştirdiği bilgisi verildi. Verilen bilgilerin ardından Mesleki Yeterlilik Belgesi almayı hak eden orman köylülerinin belgeleri takdim edilerek, kazasız belasız bir sezon geçirilmesi dilek ve temennileri iletildi.  
 
Tören sonunda yeni belge almak isteyen orman köylülerinin soruları cevaplandı ve belge almak için izlenecek yol konusunda bilgi alışverişi yapıldı.
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi dağıtım töreni; Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Or-Koop Genel Müdürü Erdem Kaplan, Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Or-Koop Kütahya - Uşak Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aydın, Başkan yardımcısı Şaban Özşahinler, Denetleme Kurulu Üyesi Seyit Bayram’ın katılımı ile gerçekleştirildi.