FAZIL KASAP "KÜTAHYA’DA 12 BİN İŞÇİ ÖZELLEŞTİRME MAĞDURU OLDU"

FAZIL KASAP

CHP, Kütahya Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya’da gerçekleşen özelleştirmeler sonucunda yaklaşık 12 bin işçinin mağdur olduğunu ve mevcutta çalışan işçilerin özlük hakları da başta olmak üzere birçok sorunla boğuştuğuna dikkat çekti.


Kasap, AKP’nin Kütahya’da eldekileri satmaktan başka hiçbir şey yapmadığını, özelleştirilen birçok fabrika da çalışan işçilerin maaşlarını alamadıklarını, evlerine ekmek dahi götüremediklerine dikkat çekerek, “Kütahya, Türkiye’nin ne hale geldiğinin bir fotoğrafıdır” dedi.


Kasap, son günlerde binlerce işçinin çalıştığı 2004 yılında özelleştirilen Eti Gümüş’te yaşanan iş bırakma eylemini de değinerek çalışan binlerce işçinin 3 aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek şöyle dedi:


“Kütahya’da Eti Gümüş başta olmak üzere, Manyezit işletmeleri (KÜMAŞ), Seyitömer linyit işletmeleri, Kütahya Azot Fabrikası da olmak üzere birçok işletme özelleştirildi. Burada çalışan işçilerimiz özelleştirme mağduru oldu. Bu kuruluşların özelleştirilme aşamasında istihdam artacak dendi ama birçok işçi işinden oldu. Şuan mevcutta çalışan işçilerimiz de Eti Gümüş’te olduğu gibi haklarını almakta zorlanıyor ve özlük hakları resmen gasp ediliyor. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir.”


Kasap, Kütahya’nın daralan ekonomisi, özelleştirilen fabrikaları, kamu yatırımlarının yetersizliği, özel sektörün gerekli girişimlerde bulunmaması nedeniyle sürekli göç verdiğine bunun sonucu olarak birçok Kütahyalı vatandaşımızın işsiz durumda olduğunu söyledi. Kasap, Kütahya’nın günden güne eridiğine dikkat çekerek, AKP iktidarının Kütahya’nın sorunlarını çözmekten çok bu sorunları görmezden geldiğini belirterek, “bu saltanat düzenine son vereceğiz” dedi.