Avcıların dikkatine...Av yasağı başladı

Avcıların dikkatine...Av yasağı başladı

4915 sayılı kara avcılığı kanunu doğaya, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına ve içinde barındırdığı biyoçeşitlilik ile var olan ekosistemlere zarar veren yasa dışı avcılığın önlenmesi yanında sürdürülebilir avcılık yapılabilmesi için bazı düzenlemeleri içerir.


Kanunda yasal avlanmanın; avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde,tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle olacağı kayıtlıdır. Dolayısıyla bilimsel avcılıkta belli sürelerden söz edilir.


Yılın her döneminde ve kuralsız avcılığın hem çevreye zarar verdiği hem de bazı yaban hayvanlarının türlerinin yok olmasına neden olduğu yaşadığımız bir gerçektir. Av hayvanlarının üreme, eş tutma ve yavru büyütme zamanlarında avlanmalarına yasak getirilerek yaban hayvanlarının planlı ve sürdürülebilir şekilde avcılığı sağlanmaktadır.


Yaban hayvanlarından 58 adedinin avına Bakanlığımızın uhdesinde kurulan Merkez Av Komisyonu tarafından av sezonu içinde avlanmak üzere belli sürelerde izin verilmektedir.


Kütahya ilimizde 29 adet Devlet ve Genel Avlağı mevcut olup avlaklarımız av zenginliği ile tüm yurttan avcı çekmektedir. İlimizde 2016-2017 av sezonu 26.02.2017 tarihinde kapanmıştır. Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başlamıştır. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasaktır. Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması gerekmektedir.