Av sezonu kapandı

Av sezonu kapandı

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu doğaya, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına ve içinde barındırdığı biyoçeşitlilik ile var olan ekosistemlere zarar veren yasa dışı avcılığın önlenmesi yanında sürdürülebilir avcılık yapılabilmesi için bazı düzenlemeleri içeyor. Kanunda yasal avlanmanın; avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde,tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle olacağı kayıtlı. olayısıyla bilimsel avcılıkta belli sürelerden söz edilir.
Yılın her döneminde ve kuralsız avcılığın hem çevreye zarar verdiği hem de bazı yaban hayvanlarının türlerinin yok olmasına neden olduğu yaşadığımız bir gerçek. Av hayvanlarının üreme, eş tutma ve yavru büyütme zamanlarında avlanmalarına yasak getirilerek yaban hayvanlarının planlı ve sürdürülebilir şekilde avcılığı sağlanıyor. Yaban hayvanlarından 58 adedinin avına Bakanlığın uhdesinde kurulan Merkez
Av Komisyonu tarafından av sezonu içinde avlanmak üzere belli sürelerde izin veriliyor.


Kütahya'da 29 adet Devlet ve Genel Avlağı mevcut olup avlaklarımız av zenginliği ile tüm yurttan avcı çekiyor. İlimizde 2018-2019 av sezonu 03.03.2019 tarihinde kapandı. Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladı. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasaklandı. Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekiyor.