Mimarlar Odası Dünya mimarlık günü için basın açıklaması yaptı

Mimarlar Odası Dünya mimarlık günü için basın açıklaması yaptı


Mimarlar Odası Kütahya Temsilcisi Erkan Morkoç 7 Ekim Mimarlık Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Bu yılki Dünya Mimarlık Günü ana temasının " herkes için konut" olduğunu belirten Morkoç, açıklamasında  sektörün güncel konularına değindi ve meslektaşlarının gününü kutladı. 

"Her yıl ekim ayının ilk pazartesi Dünya Mimarlık ve Konut Günü, ilk haftası da dünya Mimarlık ve Konut Haftası olarak kutlanmaktadır.
Bu sene 7 Ekim 2019 Dünya Mimarlık Günü teması olarak Uluslararası Mimarlık Birliği - ( UIA) tarafından "Herkes için konut" teması belirlenmiştir.
Konutun metalaştırılması ve yatırım aracı şeklinde kullanılması, krizlerinde tetiklemesiyle konut fiyatları ve konut kiraları artmakta, bu durum konut hakkının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Kentsel dönüşüm projeleri, afet risklerinin azaltılması ve sağlıksız kent alanlarının dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Ancak Kentsel Dönüşümler kentin bütününü ele almadan gerçekleştiği için fiziki iyileştirme sağlasa dahi mevcut sosyal ve ekonomik yapıyla bütünleşememektedir.
Sonuçta soylulaştırma ve kentsel rantı paylaşma gibi konulara hizmet etmenin aracı haline gelmekte ve kentsel dönüşüm projeleri konut ve kent hakkı ihlallerine yol açmaktadır.
Yeryüzündeki sorunların yelpazesi büyüdükçe ve yoğunlaştıkça mimarlığın, planlamanın ve tasarımın insanlar için daha iyi bir gelecek sağlamadaki yaratıcı ve yenilikçi gücü bugün daha büyük önem taşımaktadır.
Tüm meslektaşlarımızın ve toplumumuzun Dünya Mimarlık ve Konut Gününü kutluyorum."