Kütahya’da İlk Gazete 111 Yıl Önce Çıktı

Kütahya’da İlk Gazete 111 Yıl Önce Çıktı


Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilklerin şehri Kütahya Türk basın tarihinde de 111 yıllık geçmişiyle önemli bir yere sahip.

 
Kütahya’nın İlk Gazetesi Felent

Kütahya’da basın hayatında ilk adım 1909 yılında Bidayet Mahkemesi Başkâtibi Ferid Bey tarafından 1909 yılında çıkarılan Felent gazetesiyle atıldı. Böylelikle Kütahya’da ilk süreli yayın hayatı başladı.

 
Ülke genelinde yerel anlamda ilk özel gazetecilik faaliyetleri arasında yer alan Felent gazetesinin 1888/1889 tarihinde Kütahya’da kurulan taş matbaada basıldığı tespit edilmiş ancak nüshalarına ulaşılamamıştır. 

 

Halk Gazetesi
Kütahya’da Felent gazetesiyle başlayan süreli yayın hayatı Halk gazetesiyle devam etti.

 
Haftada bir cumartesi günleri yayımlanan Halk gazetesi Avukat Hakkı Bey tarafından 12 Mayıs 1923 tarihinde kuruldu. 


50 sayı çıktıktan sonra kapanan Halk gazetesinin nüshaları Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde bulunmaktadır. 


Kütahya Mecmuası

Daha sonra da Kütahya Vilayet Gazetesi yayımlanmıştır. Bu gazete, “Kütahya Mecmuası” adı ile 29 Ekim 1925 tarihinde faaliyete geçmiştir. 


30 Ekim 1930 tarihinde ise “Kütahya Vilayet Gazetesi” adını almıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra “Kütahya İl Gazetesi”; 4 Nisan 1953 tarihinde yeniden “Kütahya Vilayet Gazetesi”; 29 Ekim 1965-21 Ocak 1966 tarihleri arası “Kütahya Valilik Yayın Organı”; 1966’dan son sayısının çıktığı 31 Aralık 1975 tarihine kadar da tekrar “Kütahya Vilayet Gazetesi” adıyla yayımlanmıştır. 


İlgili gazetelere ait nüshalar Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde yer almaktadır.

 
Ümit Gazetesi 
Ümit Gazetesi Öğretmenler Derneği adına 1953 yılında kuruldu. Ayda bir defa yayımlanan gazetede ilmi, edebi ve mesleki konular yer alıyor.


Ümit Gazetesi nüshalarına Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinden ulaşılabilir.


İleri Kütahya Gazetesi
İlhami Kaymak tarafından 1950 tarihinde kuruldu. “Siyasi, içtimai, iktisadi, zirai, ticari halkın dilidir” başlığıyla çıkan gazete haftada 3 gün yayımlanmıştır. 


Gazeteye ait nüshalara Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde ulaşılmaktadır.


Hakikat Gazetesi
Ömer Faruk Karaali tarafından 1950 yılında kuruldu. “Siyasi bağımsız gazete” başlığıyla çıkan gazete haftada bir gün cumartesi günleri çıkarılmıştır. 


Hakikat Gazetesi nüshaları Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde bulunmaktadır.


Bağımsız Kütahya Gazetesi
İlhami Kaymak tarafından 1950 yılında kuruldu. “Siyasi, içtimai, iktisadi, zirai, ticari, köylünün gazetesidir” başlığıyla çıkan gazetenin nüshaları Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde bulunmaktadır.


Müstakil Tavşanlı Gazetesi
1952 yılında kurulan gazete haftada bir gün Perşembe günleri yayımlanmıştır. “Siyasi, içtimai, iktisadi, haftalık gazetedir” başlığıyla çıkan gazetenin nüshaları Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde bulunmaktadır.


İl Merkezindeki Günlük Gazeteler
Günümüzde Kütahya il merkezinde 9 adet günlük, 8 adet haftalık olmak üzere 18 gazete çıkarılmaktadır. İlçelerde ise 4 adet günlük, 6 adet haftalık olmak üzere toplamda 10 gazete yayımlanmaktadır.