Kütahya nüfusunun yüzde 15'i gençlerden oluşuyor

Kütahya nüfusunun yüzde 15'i gençlerden oluşuyor


Kütahya genç nüfus oranında uzun zaman sonra ilk defa artış görüldü. İl genç nüfusu bir önceki yıla oranla artış küçük de olsa bir artış gösterdi. 2018 yılında 86 bin 117 olan genç nüfus 1.073 artışla 87 bin 190 kişi oldu. Genç nüfusun artışında Kütahya Belediyesinin Üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı ikamet kart uygulamasının etkili olduğu düşünülüyor.

2019 yılında il dışına okumaya giden Kütahyalı Üniversite öğrencisi sayısı ise 7 bin 145. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2019 yılı gençlik verilerine göre Kütahya nüfusunun yüzde 15.1'i gençlerden oluşuyor.  ( Ülke ortalaması yüzde 15.6 )

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarıyla Kütahya'nın toplam nüfusu 579 bin 257 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 87 bin 190 kişi oldu.

Genç nüfus, toplam nüfusun %15,1'ini oluşturdu. Genç nüfusun 43 bin 667'si erkeklerden , 43 bin 529'u ise kadınlardan oluşuyor.

Kütahya'daki 87 bin 190 genç nüfusun, 65 bin 774'ü Üniversite çağındaki genç. İlimizdeki 18-24 yaş aralığındakileri 32 bin 592'si erkek, 33 bin 182'si kadın nüfus teşkil ediyor. 

Kütahya'dan il dışına Üniversite okumaya giden genç sayısı 7 bin 145. İl dışında okuyan Üniversitelilerin 3 bin 587'si erkeklerden, 3 bin 558'i de kadınlardan oluşuyor.

 

ADNKS sonuçlarına göre 2019 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %23,9 ile Hakkari oldu. Bu ili %22,7 ile Şırnak ve %22,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %12,6 ile Muğla, %12,9 ile Balıkesir ve %13,2 ile İzmir oldu.

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı %88,0 oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2018 yılında %70,3 iken 2019 yılında %68,3'e düştü. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2018 yılında %85,5 iken 2019 yılında %88,0'a yükseldi. Bu oran 2019 yılında genç erkeklerde %89,6, genç kadınlarda ise %86,4 oldu.


İnternet kullanan gençlerin oranı %92,4 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç  nüfusta 2018 yılında %93,0 iken 2019 yılında %92,4 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2018 yılında %96,9 iken 2019 yılında %96,1 olurken genç kadınlarda 2018 yılında %89,0 iken 2019 yılında %88,6 oldu.

Gençlerin %56,7'si mutlu olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2018 yılında %55,4 iken 2019 yılında %56,7 oldu. Mutluluk oranı, 2019 yılında genç erkeklerde %50,0, genç kadınlarda ise %63,4 olarak gerçekleşti.

 

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %52,3 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, %24,2 ile başarı, %15,1 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde %50,1 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %28,3 ile başarı ve %11,4 ile sevgi takip etti. Genç kadınlarda ise %54,5 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %19,9 ile başarı ve %18,8 ile sevgi takip etti.

 

Gençlerin %73,0'ı işinden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin %73,0'ı çalıştığı işinden memnun olduğunu, %49,8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %76,2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı %51,2 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar %66,7 ve %46,8 olarak gerçekleşti.

 

Gençlerin %62,0'ı almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin %62,0'ı şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde %62,2 iken genç kadınlarda %61,9 oldu.