KÜTAHYA EN FAZLA TRAKTÖRE SAHİP 19. İL

KÜTAHYA EN FAZLA TRAKTÖRE SAHİP 19. İL


Etkin tarımsal üretim politikalarının geliştirilmesinde, uygulanmasında ve kontrolünde ihtiyaç duyulan sağlıklı ve ayrıntılı tarım bilgileri idari kayıtlardan ve tarım sayımlarından elde edilmektedir. Tarımsal alet ve makine istatistikleri ile ilgili bilgiler web üzerinden elektronik ortamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı GTHB'nin il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla derleniyor. Elde edilen bilgilerin analizleri yapılarak TÜİK tarafından kamuoyuna duyuruluyor.
2018 yılı geçici verilerine bakıldığında, Türkiye’de 2017 yılında traktör sayısı 1 306 736 iken %1,9 artış göstererek 1 332 139 olmuştur. Aynı şekilde 2017 yılında 462 037 olan ekim makinesi sayısı 2018 yılında % 1,7 artış göstererek 470 085, 17 199 olan biçerdöver sayısı % 0,4 artış göstererek 17 266, 2017 yılında 1 375 807 olan pulluk sayısı % 0,2 artış göstererek 1 378 985 olmuştur.
2018 yılı geçici verilerine göre traktör sayısı en yüksek olan 5 il sırasıyla, Manisa (76 056), Konya (72 432), Bursa (50 462), Samsun (42 499) ve Balıkesir (40 156)’dir. Traktör sayısı en düşük olan 5 il ise sırasıyla, Rize (11), Hakkari (509), Trabzon (915), Tunceli (1 089) ve Bingöl (1 145)’dür.

2018 yılında Kütahya ilinin traktör sayısı, bir önceki yıla göre %0,3 azalarak 25 241’e, pulluk sayısı % 0,1 artarak 24 300’e çıkmıştır. 2018 yılında Kütahya ilinde 280 biçerdöver ve 8 039 ekim makinesi mevcuttur.
Kütahya, Türkiye’deki traktörlerin %1,9’una, pullukların %1,8’ine, ekim makinelerinin %1,7’sine ve biçerdöverlerin %1,6’sına sahiptir.
Kütahya, Türkiye’de en fazla traktör sayısına sahip 19., en fazla ekim makinesine sahip 18., en fazla pulluğa sahip 21. ve en fazla biçerdövere sahip 18. il il konumundadır.