İçi Dolu Sarma Sigara Satışı 1 Temmuz’dan İtibaren Yasak

İçi Dolu Sarma Sigara Satışı 1 Temmuz’dan İtibaren Yasak


Sigara kağıdına ve makarona tütün doldurup satmak 1 Temmuz itibariyle yasaklandı. Sarma sigara satışı yapanlara 3-6 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Sigaraya gelen zamlardan sonra yurttaşların yöneldiği tütün satışına 1 Temmuz’dan sonra kısıtlama geliyor. Makaronun içi doldurulmuş sarma sigara satanlara ceza uygulanacak.
 

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik ceza uygulaması 1 Temmuz’da yürürlüğe giriyor. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre makaron veya sigara kâğıdına tütün doldurup satanlara 3-6 yıl arası hapis cezası verilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğin ilgili kısmı şöyle:

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. İçi tütün dolu makaron satılamayacak! e) 62 nci maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen onuncu fıkrası ve 93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenler bakımından 1/7/2020 tarihinde;

f) 63 üncü maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (h) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin değişiklik ve 93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar bakımından 1/7/2021 tarihinde.